van Steenis nv

Downloads

We laten je hieronder graag eens proeven van onze trainingsmodules, selectie-instrumenten, organisatietools, competentie-analyses, coachingrapporten, artikels en commerciële en leiderschapstesten. Deze kun je zonder enige verplichting downloaden. De testen kun je zelf eens uitproberen en je resultaat onmiddellijk bekijken.

Syntex Folder Deel 1: ‘Organisatie-Ontwikkeling’

Syntex & Endeavour nv/sa is sinds 1989 uitgegroeid van trainingbureau in leiderschap en verkoop, via erkend selectiekantoor tot gewaardeerd specialist in organisatie-ontwikkeling. Ontvang hier onze uitgebreide folder over Organisational Change.

Download (9 MB)

Syntex Folder Deel 2: ‘Training & Coaching’

Syntex & Endeavour nv/sa is sinds 1989 uitgegroeid van trainingbureau in leiderschap en verkoop, via erkend selectiekantoor tot gewaardeerd specialist in organisatie-ontwikkeling. Ontvang hier onze uitgebreide folder over Training & Coaching.

Download (6 MB)

Syntex Folder Deel 3: ‘Werving & Selectie’

Syntex & Endeavour nv/sa is sinds 1989 uitgegroeid van trainingbureau in leiderschap en verkoop, via erkend selectiekantoor tot gewaardeerd specialist in organisatie-ontwikkeling. Ontvang hier onze uitgebreide folder over Werving & Selectie.

Download (3 MB)

Syntex Folder Deel 4: ‘Projecten en Referenties’

Syntex & Endeavour nv/sa is sinds 1989 uitgegroeid van trainingbureau in leiderschap en verkoop, via erkend selectiekantoor tot gewaardeerd specialist in organisatie-ontwikkeling. Ontvang hier onze uitgebreide folder over onze Projecten en Referenties.

Download (10 MB)

Syntex Folder Deel 5: ‘Trainingmodules’

Syntex & Endeavour nv/sa is sinds 1989 uitgegroeid van trainingbureau in leiderschap en verkoop, via erkend selectiekantoor tot gewaardeerd specialist in organisatie-ontwikkeling. Ontvang hier onze folder voor de deelnemers aan onze trainingen.

Download (2 MB)

Profieltest

Zeer volledige test. Biedt via vragenlijsten en cases antwoord op de drie hamvragen: ‘Past hij? Wil hij en Kan hij?’ en vergelijkt het profiel van de betrokkenen met het normprofiel volgens uw organisatie. Zeer uitgebreide rapportering.

Download (188 KB)

Prestatietest

Meet positieve dominantie, commerciële beïnvloedingsdrang, sociale stabiliteit, analytische consciëntieusheid én intrinsieke motivatie. Uitgebreide rapportering – Tarif Pro-

Download (188 KB)

Sales Indicator

Meet de competenties die de ondernemende persoonlijkheid en de interne drijfveren typeren van overtuig(en)de verkopers en vergelijkt deze met de profielnorm volgens de opdrachtgever. Uitgebreide rapportering – Tarif Pro-

Download (112 KB)

Assessment & Development Center Rapport

Dit het het neusje van de zalm in selectietechnieken. De drie hamvragen: ‘Past hij? Wil hij? en Kan hij?’ worden eenduidig beantwoord via praktijkcases, behaviour-based interview, job-related tests en een antecendentenonderzoek.

Download (2 MB)

Assessment & Development Center Rapport UK

Een voorbeeld van een Engelstalig Assessment Center Rapport. Organisatie-adviseurs van Syntex & Endeavour kunnen de vier landstalen aan: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Ook andere talen vormen geen probleem via ons trainer-netwerk.

Assessment on-the-Job Rapport

Een assessment on-the-job is het meetinstrument om te bepalen wat de beste aanpak wordt van de training die erop volgt. Gebeurt voor alle doelgroepen: commerciële binnendienst, buitendienst en leidinggevenden.

Download (329 KB)

Screening Rapport in-vivo & in-vitro

Een in-vitro screening test de betrokkenen op hun functiegerelateerde competenties via gesimuleerde situaties. Het neusje op de zalm is de in-vivo screening die erop volgt en waarbij de consultant de betrokkenen observeert en evalueert on-the-job.

Download (2 MB)

Screening Rapport (selectie)

Een voorbeeld van de testing en screening van vier kandidaten voor dezelfde functie. Behaviour-based interview gaat hier hand-in-hand met job-related tests. Het rapport ligt binnen de drie dagen op uw bureau.

Download (2 MB)

Coaching on-the-Job Rapport

Een coaching on-the-job volgt na een goede training. Hier begeleidt de trainer de geselecteerde trainees / deelnemers op een zeer individuele, resultaatgerichte, no-nonsense en toch zeer amicale manier. Met hoge resultaten tot gevolg.

Download (247 KB)

SWOT-Analyse Rapport

Een SWOT-analyse vergelijkt de diverse competenties van de betrokkenen met elkaar. Dit kan gebruikt worden voor en na training, vlak voor aanwerving of voor promotie. Het bevat een hoogstaande stuk software die de betrokkenen objectief vergelijkt.

Download (259 KB)

Persoonlijkheidstests Online (overzicht)

Commerciële competenties en leidinggevenden vaardigheden worden gemeten door de tests die u verderop in dit overzicht vindt. Hier ziet u de lijst met meetinstrumenten die de persoonlijkheid van de betrokkenen omschrijven. Gevalideerd en genormeerd.

Download (640 KB)

Leiderschaps Tests Online (overzicht)

Leidinggeven bestaat uit diverse competenties, meestal gegroepeerd als ‘managing self’, ‘managing tasks’ en ‘managing others’. De testen die u hier ziet geven voorbeelden van het meten van ieder van de onderliggende competenties.

Download (1 MB)

Commerciële Tests Online (overzicht)

Hier vindt u een overzicht van de beschikbare commerciële testen. Zij worden vooral gebruikt voor selectiedoeleinden. De betrokkenen (kandidaten) kunnen ze online afleggen en u ontvangt de scores binnen de 24 uur.

Download (785 KB)

Tacit Knowledge Inventory for Management and Sales

De TKIM en de TKIS zijn gerenommeerde testen die de strategische en de situationeel-gebonden competenties meten van uw leidinggevenden en uw verkopers. Het wordt door ons gebruikt bij selectie en voor een training.

Download (504 KB)

Over de MEIS Test (Emotionele Intelligentie)

De MEIS-Test is het meest omvangrijke en wetenschappelijk gefundeerde instrument om de emotionele intelligentie van de betrokkenen te meten. Dit artikel schetst de achtergrond en de diverse domeinen en toepassingen.

Download (203 KB)

Account Opportunity Scan (DOE DE ONLINE TEST)

Dit instrument laat je toe om je potentiële slaagkansen bij een nieuwe grote klant of prospect meetbaar te omschrijven. Je penetratiegraad bepaalt je slaagkans in procenten. Het instrument is kritisch maar heeft een ongemeen hoge predictieve validiteit.

Download (146 KB)

Samenwerkings-Charter met je medewerkers

Syntex hanteert een pragmatische en daardoor zeer succesvolle visie op samenwerking met medewerkers. Zij kunnen rekenen op mijn onvoorwaardelijke sturing en ondersteuning als leider zolang ik kan rekenen op hun onvoorwaardelijke inzet en integriteit.

Download (77 KB)

Organisatieverandering geslaagd dankzij CBAM-audit

‘People don’t mind change, they mind being changed.’ Weerstand tegen verandering is te herleiden tot zeven ‘fasen van bezorgdheid’. De CBAM-audit vertelt u wie in welke fase zit en welke begeleiding nodig heeft om enthousiast te kunnen participeren.

Download (188 KB)

CBAM-Questionnaire meet succes van innovatie

Het Concerns-Based Adoption Model gaat ervan uit de de betrokkene pas openstaat voor vernieuwing als hij hiertoe de behoefte (concern) ervaart. De CBAM-Questionnaire meet deze individuele ‘Stages of Concern’ en ‘Levels of Use’ en rapporteert in detail.

Download (31 KB)

‘ACCESS’ Stappenplan bij Organisatieverandering

Mensen zijn bereid te veranderen als hen dit uitkomt. ‘Uitkomen’ slaat op hun vraag ‘Waarom?’, hun nood aan informatie, hun behoefte aan ondersteuning, hun schreeuw om hulp en hun nood aan een trap onder de billen. ‘ACCESS’ somt deze stappen voor u op.

Download (253 KB)

Top-down gestuurde organisatieverandering in OTC

‘Kun je onze vertegenwoordigers een goede fieldcoaching geven?’ mondde uit in een maandenlange begeleiding van de algemeen directeur, de sales manager, de product managers… en uiteindelijk ook de vertegenwoordigers.

Download (222 KB)

Organisatieverandering in een brouwerij

Het succes van het samensmelten van de interne productie-knowhow met de externe organisatie-knowhow van change facilitators blijkt uit dit verhaal bij monde van de klant zelf.

Download (177 KB)

Teamleider wordt directeur dankzij Balanced Scorecard

‘Maak van onze teamleiders General Managers van hun team’, zo klonk de instructie van de Raad van Bestuur aan Syntex & Endeavour. Stapsgewijs vertelt dit dagboek u hoe we hierin zijn geslaagd.

Download (194 KB)

De Balanced Scorecard stap-voor-stap (tekst)

De Balanced Scorecard is een kinderlijk eenvoudig en juist daardoor subliem instrument om intern afspraken te maken, doelstellingen te formuleren en op te volgen. Mits de communicatie zowel top-down als bottom-up even subliem verloopt.

Download (177 KB)

De Balanced Scorecard stap-voor-stap (grafisch)

De Balanced Scorecard is echt een balans, een evenwicht tussen verleden en toekomst, intern en extern. Als de bedrijfs- of afdelingsvisie emotief wordt geformuleerd door de top, dan kunnen de actiestappen hiertoe gezamenlijk worden afgesproken.

Download (135 KB)

Lessen bij het invoeren van de Balanced Scorecard

Hier vindt u een kernachtig overzicht van de boodschap die de makers van de Balanced Scorecard u willen meegeven. Van cruciaal belang zijn de drie wijzen lessen die wij voor u hebben samengevat.

Download (135 KB)

Functieomschrijvingen opstellen à volonté

Wat dralen afdelingshoofden – en zelfs HRM’s – toch met het opstellen van functieomschrijvingen voor hun mensen. Dit document laat u toe om de betreffende functie te herleiden tot competenties en in eenduidige gedragstermen te beschrijven.

Download (209 KB)