van Steenis nv

Training, Coaching & Counseling van Leidinggevenden & Commerciëlen

Eén van onze klanten heeft een probaat middel ontwikkeld tegen spierpijn. Zij opteerden voor ibuprofen als analgeticum, d.i. het pijnstillend actief bestanddeel. Deze molecule gebruiken hun concurrenten echter ook. Maar de verhoogde effectiviteit van hun product halen ze uit de unieke gel die zij speciaal hebben ontwikkeld en die ervoor zorgt dat de ibuprofen optimaal doordringt door de bovenste huidlagen tot die met een maximale concentratie aankomt “in de kern van de pijn” en daar zijn krachtige werking uitoefent.

Die door henzelf ontwikkelde micro-emulsiegel is als het ware het perfect aangepaste transportmiddel waardoor de sterke ibuprofen eigenlijk pas voor het eerst echt aankomt en aanwezig is op die plaats in het spierweefsel waar het nodig is en waar het zijn heilzame werking kan uitoefenen.

Het transportmiddel – het ‘vehiculum’ of de ‘galenische vorm’ – is dus minstens zo belangrijk als het actief bestanddeel zelf. De kwaliteit van de vorm ondersteunt, activeert en versterkt zelfs nog de inhoud.

Net zo met een succesvolle leiderschaps- of verkooptraining, waar de manier van aanpakken en de didactische werkvorm bepalend en vaak zelfs doorslaggevend is voor het slagen van de training. De vorm bepaalt immers of de trainees de inhoud zullen vatten, aanvaarden en al dan niet zullen toepassen in hun dagelijkse praktijk.

De juiste vorm garandeert inderdaad voor meer dan de helft het behalen van het eindresultaat:

‘People don’t care how much you know, until they know how much you care.’

Patrick J.A. van Steenis, Ph.D.
Gedelegeerd Bestuurder
van Steenis nv