van Steenis nv

Gebruiksvoorwaarden en Privacy

van Steenis nv biedt u deze website (www.vansteenis.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze pagina. Door de website van Steenis nv en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

 1. Informatie
  1. van Steenis nv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
 2. Links en verwijzingen
  1. Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. van Steenis nv controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
  2. van Steenis nv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt en waarnaar van Steenis nv verwijst.
  3. Het is toegestaan om zonder voorafgaande toestemming een hyperlink te leggen naar een pagina op van Steenis nv, voor zover er bij de hyperlink een duidelijke verwijzing naar van Steenis nv wordt aangebracht en deze steeds opent in een volledig browservenster.
  4. Niet toegestaan zijn hyperlinks die het vermoeden wekken dat de inhoud van van Steenis nv deel uitmaakt van de linkende site, hotlinks en linkmanipulatie waardoor een ander resultaat wordt bekomen dan wanneer men de pagina via de navigatie op van Steenis nv zou opvragen noch links die openen binnenin een iframe of frameset.
 3. Intellectuele eigendomsrechten
  1. U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
  2. van Steenis nv behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

Privacy

Dit is de website van van Steenis nv. Ons postadres is Veldstraat 46H, 3130 Begijnendijk (België)
Uw persoonsgegevens en onze verantwoordelijkheid. Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze site bewaren we uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren via e-mail: [email protected] Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, zal u alleen e-mails van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinsonlijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson List, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons, op het hierboven vermelde adres.