van Steenis nv

Wat doen we?

“Directing: A basic management function that includes building an effective work climate and organizing structures for motivating, supervising, scheduling and disciplining.”

Onze opdrachten hebben impact op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Onze training-, coaching- en counselingsesssies verhogen het niveau van kennen, kunnen en zijn van uw leidinggevenden en commerciëlen. Eén van de parameters is dan ook hun tijdsduur:

 • 3 jaar
 • 3 maanden
 • 3 dagen
 • 3 uur
 • Interim Commercieel Directeur aan een afgesproken aantal dagen per week.
 • Interim Human Resources Directeur aan een afgesproken aantal dagen per week.
 • Invoeren van een strategisch commercieel beleid.
 • Invoeren van een strategisch personeelsbeleid.
 • Aansturen van uw Regional Sales Managers en via hen uw Account Managers en Sales Reps.
 • Aansturen van al uw leidinggevenden in hun people-managementskills:

  "People join companies, but leave managers."

  - Gallup

 • Uniformiseren van de stijl van leidinggeven binnen de hele organisatie:

  "The best way to cope with change, is to help create it."

  - F.W. Lynett

 • Uniformiseren van het personeelsbeleid binnen de organisatie:

  "If you want 1 year of happiness, grow grain. If you want 10 years of happiness, grow trees. If you want 100 years of happiness, grow people."

  - Harvey Mackay

 • Leidinggeven aan uw personeelsmanagers en -medewerkers
 • Implementeren van een doeltreffend in-, door- en uitstroombeleid dat gericht is op rendement, efficiëntie en retentie.
 • Uitwerken van een houdbaar remuneratiebeleid en van waterdichte bonussystemen:

  "If you keep on doing what you have always done, you will keep on getting what you have always got."

  - W.L. Bateman

 • Versterken van de relaties met de sociale partners.
 • Consolideren van het engagement van alle stakeholders en verhogen van de menselijke productiviteit in uw organisatie.
 • Doorlichten en verbeteren van uw reeds bestaande Sales- en HR-procedures:

  "Unfortunately, common sense is not so common."

  - Marc Twain

 • Rentabiliseren van de aanwezige Sales- en HR-tools.
 • Implementeren van Best Operating Procedures in beide divisies.
 • Invoeren van een Balanced Score Card in alle afdelingen:

  "What gets measured, gets done. What gets measured and fed back, gets done well. What gets rewarded, gets repeated."

  - John E. Jones

 • Invoeren van functioneringsgesprekken in alle afdelingen.
 • Invoeren van competentiemanagement in alle afdelingen.
 • Iedere leidinggevende opnieuw ondernemer maken van zijn afdeling.
 • Intrapreneurschap stimuleren:

  "Soms is het gemakkelijker om achteraf te vragen om vergeving, dan vooraf om toestemming."

  - Jezuïetenspreuk

 • Leidinggevenden en hun medewerkers met elkaar leren onderhandelen als klanten met hun leveranciers over hun wederzijdse verantwoordelijkheden, taken, opdrachten, doelstellingen, middelen en beloningen:

  "Beste baas, zeg mij wat ik moet doen. Leer mij hoe ik het moet doen. Geef mij de middelen. En geef mij feedback."

  - De vier rechten van de medewerker

 • Intensieve training, coaching on-the-job en individuele counseling van al uw leidinggevenden in deze rolpercepties, fundamentele inzichten en vaardigheden.
 • Uitwerken en invoeren van een motiverend compensation & benefits plan voor al uw commerciële medewerkers op elk niveau.
 • Detecteren en in kaart brengen van alle trainingnoden in alle afdelingen en op alle niveaus.
 • Trainen en coachen van alle leidinggevenden in de organisatie:

  "Informatici trachten al jarenlang om computers te laten denken als mensen. Managers proberen nog steeds het omgekeerde."

  - Anonymous

 • Trainen en coachen van alle commerciële medewerkers in de organisatie:

  "Negotiation is between people with experience and people with money: The people with the experience get the money, and the people with the money get the experience."

  - Anonymous

 • Trainen en coachen van alle medewerkers in de organisatie:

  "In customer care it is too often like mind over matter: We no longer mind, so customers no longer matter."

  - Anonymous

 • Overhevelen van alle broodnodige persoonlijke én interpersoonlijke vaardigheden op het vlak van communicatie, leiderschap en verkoop:

  "I hear and forget. I see and remember. I do and understand."

  - Confucius

 • Werving en selectie van alle leidinggevende, commerciële, staf-, ondersteunende en administratieve profielen.
 • Kwalitatief en tijdig invullen van al uw vacatures.
 • Screenen van nieuwe medewerkers.
 • Doortesten van alle in- en externe kandidaten bij flow-in, flow-through en flow-out.
 • Assessment Centers uitvoeren voor de eindkandidaten van zowel uw als onze selectieprocedures én van bestaande leidinggevenden en medewerkers in uw organisatie:

  "Hire personality. Train skills."

  - Anonymous

 • Individuele counseling van de bestaande leidinggevenden:

  "If you want to make God laugh, tell Him your plans."

  - Joodse wijsheid

 • Individuele counseling van uw commerciëlen:

  "Timid salesmen have skinny kids."

  - Judge Ziglar

 • Individuele counseling van al uw medewerkers:

  "The choices that you make, dictate the life that you lead."

  - William Shakespeare